Zgłoś udział

Wybierz niżej kogo zgłaszasz do konkursu. Przypominamy, że zgłoszenia osób niepełnoletnich dokonują rodzice/opiekunowie lub nauczyciele. Na zgłoszenia czekamy do 21 maja 2021 r.

  Dokonuję zgłoszenia:
  Osoby pełnoletniejDziecka


  Podaj swoje imię i nazwisko

  Podaj swój numer telefonu

  Podaj swój adres email

  Miejscowość zamieszkania

  Podaj rok urodzenia


  Startujesz w kategorii OPEN


  Ile lat liczysz na sorobanie?
  do 1 rokudo 2 latdo 3 latwięcej niż 3 lata

  Gdzie pobierałeś naukę na sorobanie?
  SamodzielnieZ korepetytoremPodczas zajęć dodatkowych w szkole publicznej/prywatnejW komercyjnej szkole sorobanuW kursie online

  Gdzie się uczysz?
  Szkoła średniaStudiaSkończyłem edukację

  DANE OPIEKUNA
  Podaj imię i nazwisko opiekuna

  Podaj numer telefonu opiekuna

  Podaj adres email opiekuna

  Miejscowość zamieszkania


  DANE DZIECKA
  Podaj imię i nazwisko dziecka

  Podaj rok urodzenia dziecka

  Gdzie uczy się dziecko
  PrzedszkoleKlasy 1-3 spKlasy 4-8 spSzkoła średnia

  W jakiej kategorii wystartuje dziecko (można wybrać obie kategorie)
  MALUCHOPEN

  Ile lat dziecko liczy na sorobanie?
  do 1 rokudo 2 latdo 3 latwięcej niż 3 lata

  Gdzie dziecko pobierało naukę na sorobanie?
  SamodzielnieZ korepetytoremPodczas zajęć w szkole publicznej/prywatnejW komercyjnej szkole sorobanuW kursie online

  Wpisz uwagi, dodatkowe informacje


  Zgody:
  * - Obowiązkowe