Wyniki konkursu w Etapie 2

Opublikowaliśmy już wyniki  Mistrzostw Flash Anzan w Etapie 2. Wyniki są dostępne na platformie konkursowej po zalogowaniu w module Ranking.
Informujemy też, że w module Nauka dostępne są opcje do ćwiczenia obliczeń przed Etapem 3 konkursu. Tym razem ćwiczymy dodawanie 10 liczb jednocyfrowych w jak najkrótszym czasie.