Mistrzostwa Flash Anzan 2020- komunikt Komisji Konkursowej

Komsja Konkursowa czuwająca nad przebiegiem Mistrzostw Anzan 2020 postanowiła dokonać drobnej zmiany zasady dodawania czasu do rankingu. Zmiana podyktowana jest  troską o uczciwy przebieg konkursu. Począwszy od etapu 2 konkurencji1 do rankingu będzie zapisywany średni czas 3 kolejno występujących bezbłędnych obliczeń. Ta drobna zmiana pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia tzw.”łutu szczęścia” o którym mówili niektórzy uczestnicy konkurs. Zmiana dotyczy punktu 16 regulaminu, który przyjmuje brzmienie:

„Etap uważa się za zaliczony, jeżeli Uczestnik za pomocą modułu Zawody doda swój czas do tabeli Rankingu. Jest to możliwe po trzykrotnym prawidłowym wpisaniu wyniku. Do Rankingu dodawany jest wówczas średni czas 3 ostatnich bezbłędnych prób, o ile jest krótszy niż znajdujący się już w rankingu danej osoby.”